Provtagning

I Eviras anvisning 10506/1 "Hur provtagningen som livsmedelstillsynen förutsätter skaffas från en privat instans" berättas under vilka förutsättningar tillsynsmyndigheten kan skaffa provtagningen från en privat instans såsom ett laboratorium eller någon annan tjänsteleverantör och vilka krav som ställs på en privat instans som tjänar som provtagare. Anvisningen är avsedd för tillsynsmyndigheter och instanser som tillhandahåller provtagningstjänster.

Hur provtagningen som livsmedelstillsynen förutsätter skaffas från en privat instans, Eviras anvisning 10506/1 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS