Anläggningar

 Anvisningar för tillsynen över anläggningar

Godkännande av en anläggning

Kedjeinformation

Egenkontroll av vatten och is

Biproduktförordningen i anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung

  • I ÖVERSÄTTNING Hantering av och tillsynen över biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar

Frysning och djupfrysning av lismedel

  • I ÖVERSÄTTNING Frysning och djupfrysning av livsmedel i livsmedelslokaler

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS