Anläggningar

 Anvisningar för tillsynen över anläggningar

Godkännande av en anläggning

Kedjeinformation

Egenkontroll av vatten och is

  • Kontroll av is och vatten i livmedelslokaler (i översättning)

Biproduktförordningen i anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung

Frysning och djupfrysning av lismedel

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS