FÖLJEBREV OCH ANVISNINGAR FÖR UNDERSÖKNINGAR AV LIVSMEDEL, GÖDSELFABRIKAT OCH FODER