Gödselfabrikat

Blanketter

Ifyllandet av blanketter:

  • Word- och excel-filer kan fyllas i och sparas på dator
  • På en pdf-blankett går det inte att fylla i uppgifterna med dator, utan blanketten måste först skrivas ut och sedan fyllas i med srivmaskin eller för hand

Näringsverksamhet

Anmälningar om näringsverksamhet, ansökningar om godkännande av anläggningar och ansökningar om typbeteckning ska undertecknas och skickas per post till den adress som nämns på blanketten.

Gödselfabrikatkontrollens inspektioner

Förhandsanmälan om import

Förhandsanmälningar om import kan också inlämnas med fax eller e-post till det nummer/den adress som står på blanketten.

Årsanmälningsblanketter 2016

Årsanmälningar bör i första hand lämnas med e-post.

Anvisningar

Provtagning och insänding av proven