Gödselfabrikat

Blanketter

Ifyllandet av blanketter:

 • Word- och excel-filer kan fyllas i och sparas på dator
 • På en pdf-blankett går det inte att fylla i uppgifterna med dator, utan blanketten måste först skrivas ut och sedan fyllas i med srivmaskin eller för hand

Näringsverksamhet

Anmälningar om näringsverksamhet, ansökningar om godkännande av anläggningar och ansökningar om typbeteckning ska undertecknas och skickas per post till den adress som nämns på blanketten.

 • Anmälan om inledande av näringsverksamhet (doc 85 kb, pdf 21 kb) 
 • Anmälan om ändringar i näringsverksamheten (doc 97 kb, pdf 21 kb) 
 • Anmälan om nedläggning av näringsverksamheten (doc 56 kb, pdf 14 kb) 
 • Ansökan om godkännande av anläggning (doc 105 kb, pdf 28 kb) 
 • Ansökan om godkännande av lager (doc 86 kb, pdf 22 kb) 
  (Lagring av gödselfabrikat av animaliskt ursprung)
 • Ansökan om införande av en typbeteckning i den nationella förteckningen över typbeteckningar (på finska) (doc, pdf)  

Gödselfabrikatkontrollens inspektioner

Förhandsanmälan om import

Förhandsanmälningar om import kan också inlämnas med fax eller e-post till det nummer/den adress som står på blanketten.

 • Förhandsanmälan om import på den inre marknaden (doc 100 kb, pdf 17 kb)
 • Förhandsanmälan om import (doc 110 kb, pdf 18 kb)
 • Anmälan om import av kemikalier som råvara till gödselfabrikat (doc 90 kb, pdf 14 kb)

Årsanmälningsblanketter 2018

Årsanmälningar bör i första hand lämnas med e-post.

 •   Årsanmälningsblanketter 2018 (tillgängliga vid årsskiftet)

Anvisningar

 • 12501/03: Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat (pdf 80 kb)
 • 12507/03: Anvisning för uppgörandet av varudeklaration för jordförbättringskompost (pdf 28 kb)

Provtagning och insänding av proven