Skogsodling

Alla leverantörer av skogsodlingsmaterial som yrkesmässigt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska antecknas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelssäkerhetsverket.

Registreringen görs på blanketten nedan. Den ifyllda blanketten undertecknas och lämnas in till Evira.

Registreringsansökan (doc)

Mer information om registreringen och andra skyldigheter finns här.   


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS