Spannmål

Service - och exportprover skickas till spannmålslaboratoriet  

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Spannmålslaboratoriet
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

I följebrevet anges avsändarens namn och adress, de analyser som önskas, faktureringsadress (om annan än avsändarens). Provet ska innehålla cirka två kilo spannmål.

Analyser kan beställas även med att fylla in följande blanketter. Blanketterna skall skickas med proven till Evira:
uppdaterad 3.7.2018

 

Remisser Spannmålsnätverk kalibreringarnas nivåkontrollprover:

 

Till uppföljningsundersökningen av spannmålsskördens kvalitet sänds spannmålsprover med bifogade blankett:   

Till uppföljningsundersökningen av kvalitetsuppföljning av ekologisk spannmål sänds spannmålsprover med bifogade blankett:    

 

Hur spannmålsprovet tas

Det är bäst att ta provet till exempel då spannmål överförs från torken till lagersilorna. Av spannmålsflödet tas då lika stora delprover med jämna mellanrum under hela den tid överföringen pågår. Delproverna samlas i ett stort kärl (eller t.ex. en plastsäck) och blandas omsorgsfullt samman. Om spannmål förvaras i ett planlager i ett skikt på högst 2 m eller i en kallufttork, kan delproverna tas med en provtagningsborr jämnt på alla håll i spannmålspartiet.

Provtagning av ett spannmålsparti enligt partiets storlek:

Spannmålspartiets

storlek

kg 

Antalet delprovet

minst.

st. 

Provets sammanlagda

mångd minst

liter 

 5 000  10  2
 10 000  20  4
 15 000  25  5
 25 000  30  6
 40 000  40  8
 80 000  50  10
 100 000  60  12

 

Obs! Ju fler delprover som tas och ju större provets mängd är, desto representativare är det sammanlagda provet.

Av det sammanlagda provet tas efter omsorgsfull sammanblandning ett prov på cirka ett kilo som läggs i en provpåse och sänds till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras spannmålslaboratorium. Samtidigt är det bra att av det sammanlagda provet ta också ett annat minst lika stort prov som parallellprov med tanke på en eventuell senare jämförelse.

Parallellprovet förvaras i ett öppet kärl eller i en tygpåse i samma lagerförhållanden som spannmålspartiet.

Provtagningen är det viktigaste stadiet vid bestämning av spannmålens kvalitet!

 

Mer information på vår webbplats