Utsäde

 

Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde

Word

pdf

Anmälan om ompackning av ett utsädesparti

Word

pdf

Blandningsanmälan

Word

pdf

 Ansökan om förpackningstillstånd för utsäde
(en särskild blankett finns för utsädespotatis)
Ifyllningsanvisningar för ansökan om förpackningstillstånd för utsäde  (pdf, 83 kbyte)

 

Word

 

pdf

Ansökan om fortsatt förpackningstillstånd för utsäde

Word

pdf

Utvidgning av förpackningstillstånd för utsäde

Word

pdf

Ansökan om förpackningstillstånd för utsädespotatis
(En särskild blankett finns för annat utsäde)

 

Word

 

pdf

Anmälan om genomförd generationsväxling eller annan förändring i äganderätten till gården

Word

pdf

Ansökan om undantagslov förvärv av tillskottsåker som finns i kommunens flyghavreregister

Word

pdf

 

Anvisningar av utsädeskontroll

Certifiering

Certifieringskrav som berör utsädesproduktionen

Anvisningar om utsädesförpackares och -marknadsförares anmälningsplikt samt skyldighet att föra register (13001/4)     
       Registermodell 

Anvisningar till importörer och marknadsförare av utsäde 

Anvisning om marknadsföring och export av utsäde 

Anvisning för tryckning av leverantörens garantibevis 

 Packerianvisning (13050/1)

Provtagning

Provtagares handbok 2018 

Sjukdomsbestämningar som görs på spannmål

Sjukdomsbestämningar på utsäde       
      Effekten mot utsädesburna svampsjukdomar för preparat godkända för betning av spannmål i Finland 

Odlingsgranskning 

Odlingsinspektörens handbok 2016      
Utsädesodlarens minneslista          
Sortgrubbe ärt 08032018 (xlsx, 13kt)
Sortgrubbe havre 15032018 (xlsx, 13 kt)
Sortgrubbe vete 08032018 (xlsx 58 kt)
Sortgrubbe korn 08032018 (xlsx 19 kt)
Förvärv av tillskottsåker som finns i kommunens flyghavreregister till en utsädesodlingsgård
Fortsatt utsädesproduktion på en brukningsenhet där flyghavre har konstaterats  
Fång- och bottengrödor vid utsädesproduktion av vall- och vallbaljväxter

Produktion av certifierad utsädespotatis

Produktion och kontroll av certifierad utsädespotatis  (pdf)
     De viktigaste förändringarna i den uppdaterade anvisningen (pdf)

Flyghavre

Bekämpningsplan för bekämpning av flyghavre

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS