2018

2018 Forskningsseminarier

16.1.2018 Specialforskare, VMD Heidi Rossow, Evira, riskvärdering
Harpestens epidemiologi i Finland (pdf)

20.2.2018 Forskare, AFD JOhanna Muurinen, Evira, riskvärderin
Introduktion till holistiskt One Health -tänkande med jordbruket och antibiotikaresistensen som exempel (pdf)

20.3.2018 Specialforskare, VMD Tiina Nokireki, Evira, forskningsenheten för virologi
Fladdermusrabies (pdf)

17.4.2018 Specialforskare, VMD Tuija Kantala, forskningsenheten för virologi
Förekomst av hepatit E-virus i Finland (pdf)