3.12.2015 Seminarium om distansförsäljning av livsmedel för övervakare och aktörer

Livsmedel säljs allt oftare på distans till exempel online. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ordnar ett seminarium om distansförsäljning av livsmedel den 3 december 2015. Där tar man upp lagstiftningen i anslutning till distansförsäljning av livsmedel och kraven i konsumentskyddslagen samt vilken information konsumenten ska ges vid denna typ av försäljning.

Vi kommer också att få information om övervakningen i dag och i framtiden samt om utvecklingen av e-handeln för livsmedel och dess framtidsutsikter.

Vid distansförsäljning är inte säljare och konsument samtidigt på plats, utan försäljningen sker med hjälp av ett kommunikationsmedel. Distansförsäljning är utöver e-handel även telefon- och postorderförsäljning.

Seminariet är avsett endast för övervakare och aktörer inom sektorn.

Frågor som gäller distansförsäljning av livsmedel och som du vill att vi tar upp på seminariet kan du skicka i förväg via webropol (på finska) före den 18 november 2015. Vi försöker så långt som möjligt beakta frågorna under föredragen.

Seminariet ordnas torsdagen den 3 december 2015 kl. 12 i Evirahuset, föreläsningssal C 111 Kalevi, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.
Seminariet sker på finska och evenemanget är avgiftsfritt.

Anmäl dig till seminariet via Eviras utbildningstjänst (på finska) senast fredagen den 27 november 2015.

Föreläsarnas material införs i utbildningstjänstennärmare utbildningsdagen.

Mer information:
överinspektör Sari Sippola, enheten för produktsäkerhet, tfn 050 386 8430

Teman: