Nordisk Tillsynskonferens 2017

Den följande Nordiska livsmedelstillsynskonferensen ordnas 7- 8.2.2017 i Helsingfors. Konferensens tema är ”Nya risker/Nya metoder - Hänger vi med?” Målgruppen för konferensen är i första hand den lokala livsmedelstillsynspersonalen i alla nordiska länder, men även alla andra som arbetar inom livsmedelstillsynen är hjärtligt välkomna. 

Bild: Visit Finland

Konferensplatsen

Den Nordiska livsmedelstillsynskonferen 2017 arrangeras på Scandic Park, Mannerheimvägen 46, Helsingfors. Scandic Park,

Reservering: Man reserverar själv sitt hotellrum på Sandics hemsidorna på adressen http://www.scandichotels.fi/. Koden BEVI060217 bör användas då hotellrum reserveras. Koden är i bruk ända till 23.1.2017. Pris   125 € enkelrum/dygn, 145 € dubbelrum/dygn.

andra hotell i Helsingfors

För deltagarna är konferensen avgiftsfri. Elektroniskt föreläsningsmaterial, luncher, kaffe och festmiddag är också avgiftsfria. Detta möjliggörs då Nordiska ministerrådet har beviljat pengar till konferensprojektet. Deltagarna reserverar och betalar dock själva hotell och resor.  

Anmälning 

Anmälningstiden till konferensen är 7.11 – 30.11.2016 och deltagarna får sin konferensplats i den ordning anmälningarna görs. Var och en får veta om hon eller han har fått konferensplats senast 7.12.2016.

Anmälningstiden har gått ut!

Programmet 

Programmet består av bl.a. föreläsningar och workshops, där man diskuterar tillsynens nya utmaningar och hur vi kan svara på dessa utmaningar. Nya risker finns bl.a. i näthandeln som blir allt vanligare. Dessutom växer antalet bedrägerier och fusk. På programmet finns tre parallella seminarier, varav ett är ämnat för chefer. Chefsseminariets tema är ”Planering av riskbaserad kontroll/Hur hanterar vi nya risker?”. Seminariet är också öppet för alla övriga intresserade. Om eventuella ändringar i programmet meddelas på dessa sidor.

I konferensens planeringsgrupp är varje nordiskt land representerat. Konferensdeltagare tar i första hand kontakt med sitt eget lands representant vid eventuella frågor. 

För mer information vänligen kontakta:

Överinspektör Britta Wiander, britta.wiander(at)evira.fi, tfn +358 50 523 4117  

Överinspektör Eeva Fieandt, eeva.fieandt(at)evira.fi, tfn +358 50 386 8404