Kontakt

Personalens e-postadresser följer följande standard förnamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Riksomfattande telefonväxel: 029 530 0400

Telefonväxeln betjänar må - fr 8.00 - 16.15
Samtalspris: normal lokalnätsavgift (lna) eller mobiltelefonavgift (mta)
Fax: 029 530 4350

Post- och besöksadress

Eviras huvudverksamhetsställe:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Vägbeskrivning till huvudverksamhetsstället

Parkering i Vik
Kring Eviras huvudbyggnad på Mustialagatan i Vik finns klart markerade parkeringsområden, som är avgiftsfria för våra besökare. För besökare finns särskilda reserverade platser framför byggnadens vägg som vetter mot gatan och bredvid garageinfarten men även parkeringsområdena bredvid byggnaden kan användas. Kom ändå alltid ihåg att meddela din registerbeteckning till väktaren i aulan för undvikande av felparkeringsavgift.

Övriga verksamhetsställen > Verksamhetsställen 
 
Faktureringsadress:
Här hittar du Eviras faktureringsadress och mer information om faktureringen > Fakturering

Allmänna e-postadresser

kirjaamo at-merkki.gif : 1 kB evira.fi (Officiella ärenden)
info at-merkki.gif : 1 kB evira.fi (Förfrågningar om Evira)
takaisinvedot at-merkki.gif : 1 kB evira.fi (Återkallelse av livsmedel)

Respons

Ge respons på Eviras verksamhet > Respons

Du kan ge respons på webbplatsens innehåll via länken Ge respons på denna sida, som finns längst ner på varje innehållssida.

Sändning av prover för djursjukdoms- och livsmedelsanalys

När du sänder prover för djursjukdoms- eller livsmedelsanalys är det extra viktigt att kontrollera adressen och sändningssättet > Anvisning för provtagning och insändning av prover

Kontaktuppgifter för veterinärerna inom djursjukdomsforskning

Respons om livsmedel

Evira kontaktas ofta i frågor som hör till kommunernas livsmedelstillsyn > Kommunernas kontaktuppgifter