Mediatjänsten

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kommunikationsenhet koordinerar och verkställer verkets interna och externa kommunikation.

Eviras kommunikation

Eviras kommunikationsenhet erbjuder en jourtjänst för medier på vardagarna kl 9.00 - 15.00, tfn 050 575 6118, info@evira.fi

Personalen

Informatör Katriina Jauhiainen, tfn 050 406 5832 
Informatör Mirja Kallio, tfn. 050 386 8427
Informatör Päivi Leppämäki, tfn 040 707 0065
Kommunikationschef Johanna Pellinen, p. 043 824 5394
Informatör Perttu Saralampi, tfn 0400 951 937 
Kommunikationsdirektör Varpu Seppälä, tfn 050 341 9928
Informatör Eija Tammisalpa, tfn 050 561 4336  

E-post-adressen

fornamn.efternamn@evira.fi

Utifrån massmediernas kontakter med Evira insamlas information genom vilken Eviras synlighet i offentligheten följs upp och på basis av denna information försöker vi utveckla Eviras kommunikation och tjänster för massmedierna. Denna information samlas endast för intern användning på Evira, den används inte för andra ändamål.

Registerbeskrivning för annonser i massmedier >>