Foton för medierna

Bilderna är avsedda för icke-kommersiellt bruk. Bilderna får användas av pressen i samband med artiklar som gäller Evira om källan anges. Källan anges i samband med bilderna i formatet ”Foto: Evira/fotografens namn”.

För mera information om hur bilderna får användas, kontakta Eviras kommunikationsenhet: info at-merkki-kapea.gif evira.fi, tfn 029 530 0400 (växel).

Foton:

Foton på personer
Foton på Eviras verksamhetslokaler
Eviras Flickr-konto


På Eviras Flickr-konto finns foton bland annat på farliga växtsjukdomar och skadedjur. Om nyttjanderätten till Flickr-fotona ges mer detaljerad information skilt för varje enskilt foto i tjänsten.