Foton på verksamhetslokaler

Bilderna är avsedda för icke-kommersiellt bruk. Bilderna får användas av pressen i samband med artiklar som gäller Evira om källan anges. Källan anges i samband med bilderna i formatet ”Foto: Evira/fotografens namn”.

För mera information om hur bilderna får användas, kontakta Eviras kommunikationsenhet: info at-merkki-kapea.gif evira.fi, tfn 029 530 0400 (växel).

Bilderna:

Spara bilden genom att högerklicka med musen på den understrukna länken till höger om bilden du valt. Välj ”Spara mål som” på menyn som visas och spara bilden där du vill ha den.

 

                

Eviras huvudkontor Evira-huset,                

huvudingång, Campusområdet i Vik, Helsingfors                

Bild: Evira/Jussi Tiainen                
Ladda ner här (828 kbyte)

Evira huset            

Eviras huvudkontor Evira-huset,                

Campusområdet i Vik, Helsingfors                

Bild: Evira/Jussi Tiainen

Ladda ner här (860 kbyte)

            

Eviras huvudkontor Evira-huset,                

inre utrymmen, Campusområdet i Vik, Helsingfors                

Bild: Evira/Jussi Tiainen

Ladda ner här (764 kbyte)