Logotyper och företagssymboler

Eviras visuella framtoning fastställs i Eviras grafiska anvisningar. Firmamärket, logotypen och företagssymbolen används i anslutning till Eviras produkter och tjänster i enlighet med de grafiska anvisningarna.

Eviras företagssymbol och firmamärke (på finska). Om Eviras företagsmärke och symbol används för annat ändamål ska tillstånd begäras från Eviras kommunikationsenhet eller per e-post från info at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi.

I Eviras grafiska profil ingår följande element:

Firmamärket består av tre smala bågar.
Logotypen utgörs av namnet Evira utskrivet med valt teckensnitt och utseende.
Företagssymbolen består av logotypen och firmamärket, vilka står i noggrant fastställt förhållande till varandra. Företagssymbolens färger är orange och grått. Företagssymbolen kan också användas i svartvit version.
Bågelementet används för göra ytstrukturen intressantare i grafiska framställningar.
Som profilfärg har valts 10 grundfärger och färgernas ljushetsgrader.
Som typsnitt i den externa kommunikationen används Dax och i annan kommunikation Arial.

Upprätthållaren av materialbanken hjälper vid tekniska problem som ansluter sig till den. Frågor kan skickas antingen per e-post till adressen helpdesk at-merkki-kapea.gif : 0 kB logodomain.com eller via materialbankens egen responstjänst.