Aino-Maija Alanko

Tjänstetitel Överinspektör
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Kasvinterveysyksikkö
Sektion Valvontajaosto
Mobil 050 592 0886
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI