Soile Alander

Inspektör

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för frökontroll
Sektion Sektionen för kontrollodling och DUS-provning
Aktivitetshelhet
Mobil 040 575 5192
Besöksadress Tampereentie 51
Postnummer 32200
Postanstalt Loimaa
Postadress PB 111, 32201 Loimaa