Christina Bäckman

Tjänstetitel Forskare
Aktivitetshelhet
Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Sektion Koostumus ja laatuindikaattorit jaosto
Mobil 050 413 8167
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI