Anne Fagerlund

Överinspektör

Avdelning Valvontaosasto
Enhet Elintarvikehygieniayksikkö
Sektion Laitoshygieniajaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 050 386 8415
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI