Mirva Hakuli

Sekreterare

Avdelning Kontrollavdelnignen
Enhet Enheten för växthälsa
Sektion Kontrollsektionen
Aktivitetshelhet
Mobil 040 489 3335
Besöksadress Terminaalinkatu 5
Postnummer 53420
Postanstalt Villmanstrand
Postadress Terminaalinkatu 5, Villmanstrand