Raija Häkkinen

Tjänstetitel Förbehandlare
Aktivitetshelhet
Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Sektion Epäorgaaniset kontaminantit jaosto
Mobil 050 413 3891
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI