Annalaura Jokiniemi

Laboratorieingengör

Avdelning Forsknings- och laboratorieavdelningen
Enhet Forskningsenheten för patologi
Sektion Laboratoriesektionen
Aktivitetshelhet
Mobil 050 316 0862, 040 489 3440
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors