Anni Järveläinen

Överinspektör

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för livsmedelshygien
Sektion Sektionen för anläggningshygien
Aktivitetshelhet
Mobil 050 322 6727
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan3, 00790 Helsinki