Markku Jokikokko

Tjänstetitel Inspektör
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Kasvinterveysyksikkö
Sektion Kasvintarkastusjaosto
Mobil 040 840 6842
Besöksadress Elektroniikkatie 5
Postnummer 90590
Postanstalt OULU
Postadress Elektroniikkatie 3, 90590 OULU