Petra Kirves

Tjänstetitel Ledande besiktningsveterinär
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion Keski-Suomen teurastamoalue
Mobil 050 556 4477
Besöksadress
Postnummer
Postanstalt
Postadress PL 2, 40351 JYVÄSKYLÄ