Kari Leinonen

Överinspektör

Avdelning Valvontaosasto
Enhet Kasvinterveysyksikkö
Sektion Valvontajaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 040 542 2493
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI