Leena Lilleberg

Forskare

Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Sektion Koostumus ja laatuindikaattorit jaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 050 573 8974
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI