Riikka Laukkanen-Ninios

Projektarbetare

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för livsmedelshygien
Sektion Sektionen för anläggningshygien
Aktivitetshelhet
Mobil 050 560 9980
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingsfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsinginfors