Annika Nurttila

Sektionschef

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för produktsäkerhet
Sektion Sektionen för produktinformation och nutrition, Sektionen för kemisk riskhantering
Aktivitetshelhet
Mobil 050 557 6414
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors