Margit Ranta

Tjänstetitel Ekonomiexpert
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion
Mobil 040 705 9727
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI