Mervi Rokka

Forskare

Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Sektion Koostumus ja laatuindikaattorit jaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 0400 622 371
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI