Pirkko Rautjoki

Tjänstetitel Ledande besiktningsveterinär
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion Pohjoinen teurastamoalue
Mobil 050 395 7146
Besöksadress Kuvernöörinkatu 27
Postnummer 83500
Postanstalt OUTOKUMPU
Postadress Kuvernöörinkatu 27, 83500 OUTOKUMPU