Saara Raulo

Tjänstetitel Direktör
Aktivitetshelhet Zoonoosikeskus
Avdelning
Enhet
Sektion
Mobil 040 825 0261
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI