Tarja Root

Tjänstetitel Överinspektör, sektionschef
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö
Sektion Rehujaosto
Mobil 040 572 5397
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI