Erik Semenius

Tjänstetitel Direktör förvaltningsavdelningen
Aktivitetshelhet
Avdelning Hallinto-osasto
Enhet
Sektion
Mobil 0400 604 306
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI