Irmeli Sippola

Tjänstetitel Ledande besiktningsveterinär
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion Keski-Suomen teurastamoalue
Mobil 050 381 9226
Besöksadress Atriantie 1
Postnummer 60550
Postanstalt NURMO
Postadress PL 900, 60060 ATRIA