Jussi Saarenketo

Tjänstetitel Besiktningsassistent
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion Pohjoinen teurastamoalue
Mobil 06 786 6111
Besöksadress Kuusisaarentie 1
Postnummer 68600
Postanstalt PIETARSAARI
Postadress Kuusisaarentie 1, 68600 PIETARSAARI