Kitty Schulman

Sektionschef

Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
Sektion Eläintautien ja kasvinterveyden jaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 040 163 2531
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI