Leena Sahlström

Tjänstetitel Specialforskare
Aktivitetshelhet
Avdelning Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Enhet Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
Sektion Eläintautien ja kasvinterveyden jaosto
Mobil 050 464 8051
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI