Liisa Sihvonen

Tjänstetitel Forskningsdirektör
Aktivitetshelhet
Avdelning
Enhet
Sektion
Mobil 050 553 9226
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI