Seppo Sälliluoma

Inspektör

Avdelning Valvontaosasto
Enhet Kasvinterveysyksikkö
Sektion Kasvintarkastusjaosto
Aktivitetshelhet
Mobil 040 575 3796
Besöksadress Yliopistokatu 6
Postnummer 80100
Postanstalt JOENSUU
Postadress PL 68, 80101 JOENSUU