Ville Saari

Tjänstetitel Upphandlingschef
Aktivitetshelhet
Avdelning Hallinto-osasto
Enhet Talousyksikkö
Sektion
Mobil 050 570 4378
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI