Kim Tilli

Inspektör

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för växthälsa
Sektion Kontrollsektionen
Aktivitetshelhet
Mobil 0400 808 521
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors