Krista Tuominen

Gränsveterinär

Avdelning Eläinten terveys ja hyvinvointi
Enhet Eläintautien ja zoonoosien torjunta, eläinten lääkitseminen ja terveyden edistäminen
Sektion Eläinten sisämarkkinakauppa ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Aktivitetshelhet
Mobil 0505642864
Besöksadress Katsastustie 4
Postnummer 00430
Postanstalt HELSINKI
Postadress Katsastustie 4, 00430 HELSINKI