Maria Teirikko

Tjänstetitel Direktör för kontrollavdelningen
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet
Sektion
Mobil 040 833 3132
Besöksadress Mustialankatu 3
Postnummer 00790
Postanstalt HELSINKI
Postadress Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI