Salla Teppo

Tjänstetitel Ledande besiktningsveterinär
Aktivitetshelhet
Avdelning Valvontaosasto
Enhet Lihantarkastusyksikkö
Sektion Etelä-Suomen teurastamoalue
Mobil 050 383 4269
Besöksadress Kariniementie 2
Postnummer 27510
Postanstalt EURA
Postadress Kariniementie 2, 27510 EURA