Antti Vainionpää

Tjänstetitel Specialplanerare, datasystem
Aktivitetshelhet
Avdelning Förvaltningsavdelningen
Enhet Enheten för dataadministration
Sektion Systemsektionen
Mobil 050 434 4756
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsinfors