Erkki Vesanto

Överinspektör

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för import-, export- och ekokontroll
Sektion Sektionen för ekokontroll
Aktivitetshelhet
Mobil 050 467 8659
Besöksadress Tampereentie 51
Postnummer 32200
Postanstalt Loimaa
Postadress PB 111, 32201 Loimaa