Merja Virtanen

Överinspektör

Avdelning Kontrollavdelningen
Enhet Enheten för produktsäkerhet
Sektion Sektionen för produktinformation och nutrition
Aktivitetshelhet
Mobil 050 386 8436
Besöksadress Mustialagatan 3
Postnummer 00790
Postanstalt Helsingfors
Postadress Mustialagatan 3, 00790 Helsinfors