Servicenummer

Servicenummer och -e-postadress

Hygienpass Kundservice

Hygienpasstester

Information om var och när kompetenstester arrangeras ger närmaste kompetenstestare > Kompetenstestare

Information om hygienpasset och kompetenstestet > www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/

På Eviras sidor om hygienpasset finns information om hygienpass, hygienkompetens, kompetenstest, kompetenstestare och livsmedelshygien. På sidan Frågor och svar finns svar och information om följande:

Kundservice: e-postadress och telefonnummer

hygieniapassi@evira.fi

Servicenummer 029 530 0402 tisdagar kl. 9 - 12. 

Kompetenstestarna uppmanas kontakta Evira i första hand via frågebanken > www.kysymyspankki.fi

Mathygienen

Frågor som till exempel hänför sig till hanteringen, framställningen, förvaringen, transporten och serveringen av livsmedel eller till matens förvaringstemperaturer kan sändas till e-postadressen Ruokahygienia@evira.fi.

Livsmedelstillsynen i den egna kommunen bistår med råd

Konsumenter och livsmedelsföretagare får i allmänhet bäst svar från livsmedelstillsynsmyndigheterna i den egna kommunen. De kommunala veterinärerna och livsmedels- och hälsovårdsinspektörerna handlägger till exempel anmälningar och ansökningar som hänför sig till misstankar om matförgiftning eller inledande, ändring och avslutande av verksamheten i en livsmedelslokal och också klagomål som hänför sig till livsmedelsföretagare. I sådana frågor hänvisar Evira den som tagit kontakt till kommunen i fråga. Kommunernas kontaktuppgifter finner du här.

Import och export av sällskapsdjur och hästar: EU-länder, Norge och Schweiz

 • Rådgivning för import och export av sällskapsdjur och hästar mellan EU-länder, Norge och Schweiz via telefon: 029 530 0401
  mån-ons kl. 9 - 11.
 • Rådgivning via e-post > ehyt@evira.fi 

Import och export av sällskapsdjur: länder utanför EU

Förfrågningar besvaras via e-post.

 • Frågor som hänför sig till kommersiell införsel av sällskapsdjur (6 djur eller fler, eller djur utan följeslagare) >
  lentoasema at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
 • Frågor som hänför sig till ickekommersiell införsel av sällskapsdjur som åtföljs av en resenär eller som gäller färre än 6 djur > kolmasmaa at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi


OBS! I frågor som gäller utförsel av levande djur till länder utanför EU skall den som för ut djuren själv direkt kontakta mottagarlandets ambassad eller mottagarlandets myndigheter.

Import av animaliska livsmedel

 • Frågor som hänför sig till leverans av animaliska livsmedel från EU medlemsländer till Finland > ensisaapumisvalvonta@evira.fi
 • Frågor som hänför sig till utförsel av animaliska livsmedel, produkter och levande djur från Finland till länder utanför EU > vienti.elaintuotteet@evira.fi

Förfrågningar som gäller undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies

Förfrågningar besvaras via e-post.

 • Förfrågningar som gäller undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies > rabieskyselyt at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
  Svaren levereras i de flesta fall till avsändaren inom två veckor efter att provet kommit via posten.
 • Resultaten av undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies meddelas inte via telefon eller e-post.

Rådgivning till veterinärer:

Veterinärer kan ringa in frågor som gäller undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies via Eviras växel mån-fre 12 - 14.